Pöytäkirja
LiVP
4
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.00—15.30
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Ari Torniainen avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Merkittiin saapuneeksi eduskunnan päätöspöytäkirjan 18.6.2019 ote, jossa luetellaan liikenne- ja viestintävaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Puheenjohtajan ehdotuksesta valiokunta päätti yksimielisesti noudattaa eduskunnan työjärjestyksestä ja vaalisäännöstä poikkeavaa vaalitapaa siten, että vaali toimitetaan kättennostoäänestyksenä. 
Ed. Eskelinen ehdotti, että valiokunnan puheenjohtajaksi valittaisiin ed. Kymäläinen. 
Valiokunta valitsi yksimielisesti ed. Kymäläisen valiokunnan puheenjohtajaksi. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Kymäläinen ryhtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti noudattaa samaa menettelytapaa kuin puheenjohtajan vaalissa. 
Pj. Kymäläinen ehdotti, että valiokunnan varapuheenjohtajaksi valittaisiin ed. Torniainen. 
Valiokunta valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi ed. Torniaisen. 
7
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan tutustumismatkasta. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 kello 11.15. 
9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kymäläinen päätti kokouksen kello 15.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 11:42