Pöytäkirja
LiVP
4
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 12.00—13.47
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Kari
Tolvanen
kok (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
4
Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat
Valiokunnan oma asia
O 9/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286040
O 9/2019 vp LiV 20.02.2020 liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_A_4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
Jarkko
Huovinen
Suomen Kuntaliitto
asuntoasiantuntija
Laura
Hassi
Suomen Kuntaliitto
liikenneasiantuntija
Johanna
Vilkuna
Suomen Kuntaliitto
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286042
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_A_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285799
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
_B_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285781
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, Lahden kaupunki Asiantuntijalausunto
_C_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285782
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
_D_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285783
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
esitys_E_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285786
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
_F_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285787
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
sosiaali- ja terveyspalvelut_G_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285788
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
liikennejärjestelmän suunnittelu_H_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286044
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
_I_5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285789
HE 109/2019 vp LiV 20.02.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_J_5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
liikenneasiantuntija
Johanna
Vilkuna
Suomen Kuntaliitto
liite
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
Seija
Meripaasi
Helsingin kaupunki
liite
tiimipäällikkö
Jouni
Korhonen
Helsingin kaupunki
lakimies, kunnallinen pysäköinninvalvoja
Mika
Mäkäräinen
Kuopion kaupunki
projektipäällikkö
Pirkko-Leena
Jakonen
Lahden kaupunki
liite
päälakimies
Jenni
Hupli
Suomen Kiinteistöliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Espoon kaupunki
liite
Tampereen kaupunki
liite
Vantaan kaupunki
liite
Liikenneturva
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 kello 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 21.2.2020 10.12