Pöytäkirja
LiVP
5
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 11.15—11.54
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd (11, 12) (10 osittain)
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk (pj:na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (3 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-256970
Asiantuntijasuunnitelmat_190619.pdf
A 4
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-255980
Asiantuntijasuunnitelmat_190619.pdf
A 4
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254231
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 2/2019 vp - E 87/2017. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 3/2019 vp - E 88/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-256968
Asiantuntijasuunnitelmat_190619.pdf
A 4
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2019-AK-256969
Asiantuntijasuunnitelmat_190619.pdf
A 4
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
11
Muut asiat
Valiokunta päätti tehdä tutustumismatkan Berliiniin viikolla 37. Mikäli matkan kustannukset ylittävät sallitun määrän, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat valtuuttaa sihteeristön suunnittelemaan matkaa toiseen kohteeseen. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.9.2019 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 10.9.2019 12:48