Pöytäkirja
LiVP
9
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Perjantai 6.3.2020 klo 11.15—12.43
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Matias
Marttinen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-287603
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
_A_3
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 109/2019 vp LiV 06.03.2020 liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_4
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 6.3.2020 14.57