Viimeksi julkaistu 16.11.2022 11.54

Pöytäkirja MmVP 101/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 16.11.2022 klo 9.30—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (6 osittain) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 9/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-51644
E-jatkokirje; Komission toinen muutosehdotus koskien tilapäisiä kriisiajan valtiontukipuitteita talouden tukemiseksi Ven
(EJ 9/2022 vp, perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian (E 31/2022 vp - EJ 9/2022 vp) johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Ilmastovuosikertomus 2022

KertomusK 24/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Suomen ilmastopaneeli, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen ympäristökeskus. Pyydetään kirjallinen lausunto: työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Luontopaneeli, Suomen metsäkeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla -verkosto ja Sahateollisuus ry. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-60602
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta
A 6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.11.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina