Viimeksi julkaistu 17.11.2022 14.03

Pöytäkirja MmVP 102/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 17.11.2022 klo 10.00—11.59

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps (1, 2, 3)  jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6 osittain) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (4, 5, 6 osittain) jäsen Anders Norrback r (4, 5, 6 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (4, 5, 6 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd (4, 5, 6 osittain) jäsen Arto Satonen kok (4, 5, 6 osittain) jäsen Jenna Simula ps (4, 5, 6 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3)  
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-61926
HE 167/2022 vp MmV 17.11.2022 metsäneuvos Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-60515
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta
B 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

4. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63071
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63640
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63057
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62523
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63565
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63059
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63078
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63187
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62542
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62990
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63581
VNS 4/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
K 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöliite
 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • saamelaiskäräjätliite
 • Sahateollisuus ryliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Suomen Lähienergialiitto ryliite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

5. Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62937
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63058
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63817
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62938
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63193
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63566
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63060
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63079
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63197
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62544
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62991
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63584
VNS 6/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
L 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ympäristökeskusliite
 • saamelaiskäräjätliite
 • Sahateollisuus ryliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Suomen Lähienergialiitto ryliite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

6. Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63016
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63072
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62939
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62534
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63567
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63061
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63081
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63200
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62545
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62995
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63585
VNS 7/2022 vp MmV 17.11.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
K 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöneuvos Magnus Cederlöf ympäristöministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ympäristökeskusliite
 • saamelaiskäräjätliite
 • Sahateollisuus ryliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Suomen Lähienergialiitto ryliite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.11.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina