Viimeksi julkaistu 23.11.2022 13.45

Pöytäkirja MmVP 105/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.30—10.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Markku Eestilä kok (3, 4, 5, 6, 7, 8)  jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Satu Hassi vihr (4, 5) (6 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5)  jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (3, 4, 5, 6, 7, 8)  varajäsen Tiina Elo vihr (1, 2, 3, 4, 5)  
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-65193
HE 167/2022 vp MmV 23.11.2022 metsäneuvos Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-63713
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta
B 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-65212
HE 163/2022 vp MmV 23.11.2022 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-63690
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
B 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-64398
Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 110/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-65318
HE 205/2022 vp MmV 23.11.2022 neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

7. Muut asiat

-vierailu Melaan ti 13.12. klo 16.00 alk. (lähtö eduskunnasta klo 15.30). Keskusteltiin vierailusta Melaan (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 24.11.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina