Viimeksi julkaistu 24.11.2022 15.03

Pöytäkirja MmVP 106/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 24.11.2022 klo 10.00—11.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4) jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Arto Satonen kok (5 osittain) jäsen Jenna Simula ps (5) (4 osittain) varajäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Asiantuntijasuunnitelmia viikolla 46 annettuihin esityksiin

4. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-66551
HE 76/2022 vp MmV 24.11.2022 Senior Advisor for International Affairs Johan Svalby, Nordic Hunter´s Alliance Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-65725
Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
B 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Senior Advisor for International Affairs Johan Svalby Nordic Hunter´s Allianceliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 83/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 49/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65667
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-65668
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65662
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 puheenjohtaja Katri Kiviniemi, Suomen Eläinlääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65563
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 Tuotantoeläinerikoiseläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65801
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 maatalouspoliittinen asiantuntija Christoffer Ingo, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65663
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 toiminnanjohtaja Kati White, SEY Suomen eläinsuojelu Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-65664
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 toiminnanjohtaja Kati White, SEY Suomen eläinsuojelu Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65583
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 kunnaneläinlääkäri Anu Korpikallio, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65665
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 työmarkkina-asiamies Iikka Niinimaa, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64806
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 Suomen Hippos ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-65752
HE 83/2022 vp MmV 24.11.2022 Suomen Kennelliitto Asiantuntijalausunto
K 5

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen Suomen Kuntaliittoliite
 • puheenjohtaja Katri Kiviniemi Suomen Eläinlääkäriliitto ryliite
 • Tuotantoeläinerikoiseläinlääkäri Leena Suojala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • maatalouspoliittinen asiantuntija Christoffer Ingo Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • toiminnanjohtaja Kati White SEY Suomen eläinsuojeluliite
 • kunnaneläinlääkäri Anu Korpikallio Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ryliite
 • työmarkkina-asiamies Iikka Niinimaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KTliite
 • neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Hippos ryliite
 • Suomen Kennelliittoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuntoa: 

 • Suomen Yksityiset Eläinlääkärit ry
 • Länsirannikon ympäristöyksikkö

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 25.11.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina