Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja MmVP 11/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 3.3.2020 klo 10.00—10.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Peter Östman kd varajäsen Lulu Ranne ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  istuntoasiainneuvos Miika Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2020 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 20/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 4/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
(UJ 4/2020 vp, perusmustio)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta selvityksen liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo valtioneuvoston kanslia
  • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen maa- ja metsätalousministeriö

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288060
HE 103/2019 vp MmV 03.03.2020 toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • toimitusjohtaja Kim Jordas Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • WWF Suomi

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius