Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.56

Pöytäkirja MmVP 12/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 5.3.2020 klo 10.00—12.05

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Lulu Ranne ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  istuntoasiainneuvos Miika Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

KansalaisaloiteKAA 8/2019 vp

Keskusteltiin asiantuntijakuulemisesta 19.3.2020 (julkinen kuuleminen). 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

Valtioneuvoston E-selvitysE 2/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288400
E 2/2020 vp MmV 05.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta selvityksen liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
(perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288427
E 62/2019 vp MmV 05.03.2020 elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288394
E 62/2019 vp MmV 05.03.2020 talousjohtaja Jarmo Santala, Vapo Oy Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288474
E 62/2019 vp MmV 05.03.2020 toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288424
E 62/2019 vp MmV 05.03.2020 toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
D 7

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
  • talousjohtaja Jarmo Santala Vapo Oyliite
  • toimitusjohtaja Harri Laurikka Bioenergia ryliite
  • toiminnanjohtaja Tapio Tuomi Suomen Lähienergialiitto ryliite

8.  Susien pannoitukseen liittyvän lainsäädännön kehittäminen

Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-288743
MMM_Laanikari_050320.pdf
A 8
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-288744
LUKE_Holmala_050320.pdf
B 8
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-289213
Suomen_riistakeskus_Eronen_050320.pdf
C 8

Kuultavina klo 10.30 

-erityisasiantuntija Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö 

-riistapäällikkö Visa Eronen, Suomen riistakeskus 

-tutkimuspäällikkö Katja Holmala, Luonnonvarakeskus 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.3.2020 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius