Viimeksi julkaistu 17.1.2023 15.15

Pöytäkirja MmVP 120/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 17.1.2023 klo 10.00—10.45

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (6, 7) (5 osittain) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok (5, 6, 7)  jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5)  jäsen Jenna Simula ps (6, 7) (5 osittain) jäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 44/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-2997
HE 186/2022 vp MmV 17.01.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 44/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

4. Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 66/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 66/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2509
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2709
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 erityisasiantuntija Marika Melamies, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2412
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 puheenjohtaja Mikko Turku, Suomen Eläinlääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2708
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 Tuotantoeläinerikoiseläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2410
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2771
HE 96/2022 vp MmV 17.01.2023 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
F 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöliite
  • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius maa- ja metsätalousministeriö
  • erityisasiantuntija Marika Melamies Ruokavirastoliite
  • puheenjohtaja Mikko Turku Suomen Eläinlääkäriliitto ryliite
  • tuotantoeläinerikoiseläinlääkäri Leena Suojala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
  • asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala Suomen Hippos ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • Helsingin yliopistoliite

6. Muut asiat

Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3020
MMM_Vuotuinen selvitys HE 140 2014 vp.pdf
A 6
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3021
MMM_Selvitys vesihuoltolainsäädännön uudistuksen etenemisestä KAA 2 2020 vp ja liitteet.pdf
B 6
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3022
MMM_Selvitys laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta HE 193 2021 vp.pdf
C 6
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3023
MMM_Selvitys huoneistotietojärjestelmää koskevista siirtymäjärjestelyistä HE 127 2018 vp.pdf
D 6
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3024
MMM_Selvitys jatkuvan kasvatuksen lisäämistä valtion mailla KAA 9 2019 vp ja liitteet.pdf
E 6
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-3025
Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2022.pdf
F 6

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousministeriön selvitykset ja Pohjoismaiden neuvoston suositukset 2022. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.1.2023 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina