Viimeksi julkaistu 19.1.2023 16.48

Pöytäkirja MmVP 122/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 19.1.2023 klo 10.00—10.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk (3, 4, 5, 6)  jäsen Mikko Lundén ps jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) jäsen Jenna Simula ps (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-2531
Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia
A 3
Eriävä mielipide EDK-2023-AK-3982
ps_vns_6_2022_vp.pdf
B 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi vpj. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 3 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 11—6 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 4. kappaleen neljännen ja viidennen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Turpeen käytön vähentyessä myös ruokaketjulle olennaisen kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus heikkenee.” 

7. kappaleen kahdeksannesta virkkeestä poistettiin sana ”nyt”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 284/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-3486
HE 284/2022 vp MmV 19.01.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Hallituksen esitysHE 260/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3425
HE 260/2022 vp MmV 19.01.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 287/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3426
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3488
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 ylitarkastaja Sari Haikola, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3052
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-439
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2860
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2861
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3145
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4009
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3489
HE 287/2022 vp MmV 19.01.2023 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 7

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki maa- ja metsätalousministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Sari Haikola Ruokavirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • valtiovarainministeriöliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Metsäteollisuus ryliite
 • Kauppapuutarhaliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.1.2023 klo 9.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina