Viimeksi julkaistu 26.1.2023 9.24

Pöytäkirja MmVP 125/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 25.1.2023 klo 9.30—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain) varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Jenna Simula ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Peter Östman kd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-2034
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
A 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 2. kappaleen 10. virkkeen ja 11. virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Valiokunta korostaa omaisuuden suojan turvaamista ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta kunnan päätöksenteossa. Se pitää tärkeänä, että saamelaiskäräjien toimintaan sovelletaan hallintolakia.” 

Perustelujen 9. kappaleen toiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”eikä sen tule”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 83/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-2988
Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
A 4
Vastalause EDK-2023-AK-5708
kok_ps_kd_HE83.pdf
B 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Ed. Eestilä vpj. Elomaan ja ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lakiehdotus hylätään. Ehdotuksesta äänestettiin.  

Äänin 7—6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 1. kappaleen viimeistä virkkeestä poistettiin sana ”seuraavin”. 

Valiokunnan lausumaehdotus muutettiin seuraavasti: 

”Eduskunta edellyttää, että eläinlääkintähuoltolain vaikutuksia eläinlääkäripalveluiden alueelliseen saatavuuteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin seurataan, ja että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, joilla turvataan kohtuuhintaiset eläinlääkäripalvelut koko maassa.Edellä tarkoitetuista vaikutuksista toimitetaan selvitys eduskunnalle kahden vuoden kuluessa eläinlääkintähuoltolain voimaantulosta.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: kok, ps ja kd 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 20/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5174
HE 96/2022 vp MmV 25.01.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.1.2023 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina