Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.56

Pöytäkirja MmVP 13/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 6.3.2020 klo 9.00—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr (6, 7) (5 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3) (4 osittain) varajäsen Juha Pylväs kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  istuntoasiainneuvos Miika Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-288423
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 2. kappaleen toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 

”Ilmaston muuttuessa tavanomaisesta poikkeavin säiden ja vesitilanteiden, kuten poik-keuksellisten tulvien vuoksi vesihuoltoon liittyvien ongelmien ennakoidaan yleistyvän.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 1/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288735
O 1/2020 vp MmV 06.03.2020 Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-288737
O 1/2020 vp MmV 06.03.2020 Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Euroopan parlamentti Asiantuntijalausunto
/esitys, B 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen Euroopan parlamenttiliite
  • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288870
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288869
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 erityisasiantuntija Atro Andersson, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288871
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 puheenjohtaja Jani Hautaluoma, Kaasuautoilijat ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288873
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288801
E 62/2019 vp MmV 06.03.2020 Senior Director Jarmo Heinonen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
E 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Atro Andersson liikenne- ja viestintäministeriöliite
  • puheenjohtaja Jani Hautaluoma Kaasuautoilijat ryliite
  • varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ryliite
  • Senior Director Jarmo Heinonen Business Finland Oyliite

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Istuntoasiainneuvos 
Miika 
Suves