Pöytäkirja
MmVP
13
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 22.4.2021 klo 9.30—10.10
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps (8, 9, 10, 11)
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tiina
Elo
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (8)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
(1—8, 10 ja 11)
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
(1—8, 10 ja 11)
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen (9)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365783
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-367145
HE 48/2021 vp MmV 22.04.2021 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365741
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365784
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-365785
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365792
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 puheenjohtaja Jani Hautaluoma, Kaasuautoilijat ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365868
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365718
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365739
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365055
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365794
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365798
HE 48/2021 vp MmV 16.04.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Inkeri
Lilleberg
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
yli-insinööri
Jukka
Saarinen
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
tekninen asiantuntija
Heli
Hyvärinen
Energiavirasto
liite
puheenjohtaja
Jani
Hautaluoma
Kaasuautoilijat ry
liite
toiminnanjohtaja
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
toimialapäällikkö
Tage
Fredriksson
Bioenergia ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Huoltovarmuuskeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
4
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 2/2021 vp
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366537
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366540
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366530
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366532
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366569
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366364
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366218
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366486
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365913
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 Suomen Kylät ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366533
HE 47/2021 vp MmV 20.04.2021 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
J 5
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
aluekehitysjohtaja
Johanna
Osenius
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Minna
Laherto
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Sanna
Sihvola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
maakuntajohtaja
Satu
Sikanen
Etelä-Karjalan liitto
liite
maakuntajohtaja
Pauli
Harju
Pohjois-Pohjanmaan liitto
liite
elinkeinojohtaja
Marko
Mäki-Hakola
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ruokavirasto
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Suomen Kylät ry
liite
6
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366757
KAA 2/2020 vp MmV 21.04.2021 neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Katri
Saukkonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
vanhempi hallitussihteeri
Vilja
Klemola
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Jari
Salila
oikeusministeriö
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366643
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366644
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365365
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 johtava asiantuntija Sanna Viljakainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366577
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 erikoistutkija Hanna Help, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366578
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 erikoistutkija Hanna Help, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366777
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 tutkijaprofessori Johanna Vilkki, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366745
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366765
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 Geenitekniikan lautakunta Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366509
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366647
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366766
HE 49/2021 vp MmV 21.04.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Törmäkangas
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Helena
Korpinen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtava asiantuntija
Sanna
Viljakainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
erikoistutkija
Hanna
Help
Ruokavirasto
liite
tutkijaprofessori
Johanna
Vilkki
Luonnonvarakeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Geenitekniikan lautakunta
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-365393
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi
A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valiokunnan sihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen rekrytointi
Esityslistan liite EDK-2021-AK-367137
Valiokuntaneuvos_MmV_hakijat.pdf
A 9
Valiokunta päätti, ettei hakijoita kutsuta haastateltavaksi. 
 
Valiokunta päätti esittää kansliatoimikunnalle, että valiokuntaneuvoksen virkaan nimitetään ja valiokunnan sihteerin tehtävään määrätään valiokunnan apulaissihteeri, valiokuntaneuvos Tuire Taina. 
10
Muut asiat
Valiokunnan viralliset etäkokoukset 
Päätettiin, että valiokunta voi tarvittaessa päättää viralliseen etäkokousmenettelyyn siirtymisestä joko kokouskohtaisesti 
tai enintään 31.5.2021 päättyväksi määräajaksi. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.4.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 15.19