Viimeksi julkaistu 8.3.2023 15.15

Pöytäkirja MmVP 138/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 10.00—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (3 osittain, 4, 5) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (3, 4, 5) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Janne Heikkinen kok (3 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Jari Leppä kesk (1, 2, 3 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 44/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-11586
HE 186/2022 vp MmV 16.02.2023 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11239
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi
B 3

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • ulkoministeriöliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

4. Muut asiat

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.2.2023 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina