Viimeksi julkaistu 8.3.2023 15.18

Pöytäkirja MmVP 139/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 17.2.2023 klo 9.00—10.35

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5) jäsen Satu Hassi vihr (3 osittain, 4 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Anders Norrback r (1, 2, 3, 4) jäsen Jenni Pitko vihr (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Arto Satonen kok (3, 4) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd  varajäsen Jari Leppä kesk (3 osittain, 4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 186/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 44/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 106/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-12062
HE 186/2022 vp MmV 17.02.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11713
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi
B 3
Vastalause EDK-2023-AK-12230
ps_HE_186_2022.pdf
C 3

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 106/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 47. kappaleen 6. virkkeen jälkeen lisättiin uusi virke seuraavasti: 

"Eläinten hyvinvoinnin turvaamisen tavoite saa kuitenkin tieteellisen tiedon lisääntyessä jatkuvasti lisää painoarvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa."  

Ed. Simula ed. Elomaan kannattamana ehdotti, että hyväksytään vastalauseesta C 3 ilmenevät viisi lausumaa. Ehdotuksesta äänestettiin.  

Mietintöluonnos voitti ed. Simulan ehdotuksen äänin 12—3.  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ps 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-11994
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta
(15.2. päivätty mietintöluonnos)

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • erityisasiantuntija Kari Valonen Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 21.2.2023 klo 10.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina