Pöytäkirja MmVP 14/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 29.4.2021 klo 9.30—11.17

Virallinen etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (9, 10, 11, 12, 13)  jäsen Janne Heikkinen kok (9 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Sari Multala kok (9, 10, 11, 12, 13)  jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Heikki Autto kok (11, 12, 13) (10 osittain) varajäsen Juha Mäenpää ps (11, 12, 13) (10 osittain) varajäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 32/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360563
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
(perusmuistio)

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 9/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 5/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-367171
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteleminen
(UJ 5/2021 vp, perusmuistio)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 5/2021 vp - U 15/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.4.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367267
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367259
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 toimitusjohtaja Seppo Tolonen, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367349
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 ylitarkastaja Sari Salminen, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367395
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen, Tulli Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367405
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367775
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367776
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366627
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367189
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366672
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367777
HE 25/2021 vp MmV 23.04.2021 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
K 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.4.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Kirsti Huovinen maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil maa- ja metsätalousministeriöliite
 • toimitusjohtaja Seppo Tolonen Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ryliite
 • ylitarkastaja Sari Salminen Ruokavirastoliite
 • tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen Tulliliite
 • eläinlääkäri Leena Suojala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Suomen Eläinlääkäriliitto ryliite
 • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ryliite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • saamelaiskäräjätliite

7.  Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367845
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 aloitteen allekirjoittaja, toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-367847
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 aloitteen allekirjoittaja, toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368204
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-368294
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368222
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-368762
KAA 4/2020 vp MmV 29.04.2021 tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368052
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 riistapäällikkö Mikael Luoma, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-368287
KAA 4/2020 vp MmV 27.04.2021 riistapäällikkö Mikael Luoma, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
H 7

Todettiin, että kokous oli avoin ja asiakirjat siten heti julkisia. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.4.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • aloitteen allekirjoittaja, toiminnanjohtaja Jaakko Silpola Suomen Metsästäjäliittoliite
 • aloitteen allekirjoittaja, kenttäjohtaja Timo Leskinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • aloitteen allekirjoittaja, puheenjohtaja Jukka Immonen Suomen Harmaahirvikoirajärjestö
 • aloitteen allekirjoittaja, puheenjohtaja Pentti Isoviita Suomen Pystykorvajärjestö
 • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöliite
 • tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskusliite
 • riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskusliite

8.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368307
VNS 7/2020 vp MmV 28.04.2021 eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • eurooppa- ja omistajaohjausministeri  Tytti Tuppurainen valtioneuvoston kanslialiite

9.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-366384
Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368809
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368805
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 tutkimuspäällikkö Eeva Vainio, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368688
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368670
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Tuomas Nirkkonen, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368803
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368671
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368703
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368635
E 47/2021 vp MmV 29.04.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 9

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöliite
 • tutkimuspäällikkö Eeva Vainio Luonnonvarakeskusliite
 • erikoistutkija Kaija Hakala Luonnonvarakeskus
 • ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Tuomas Nirkkonen Metsäteollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • WWF Suomiliite

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368563
HE 48/2021 vp MmV 28.04.2021 hallituksen puheenjohtaja Erkki Kalmari, Metener Oy Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368562
HE 48/2021 vp MmV 28.04.2021 hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen, Valio Oy Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368283
HE 48/2021 vp MmV 28.04.2021 toimitusjohtaja Risto Näsi, Forchem Oyj Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368566
HE 48/2021 vp MmV 28.04.2021 St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367283
HE 48/2021 vp MmV 28.04.2021 North European Oil Trade Oy Asiantuntijalausunto
E 10

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.4.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallituksen puheenjohtaja Erkki Kalmari Metener Oyliite
 • hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen Valio Oyliite
 • toimitusjohtaja Risto Näsi Forchem Oyjliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • St1 Nordic Oyliite
 • North European Oil Trade Oyliite

Valiokunta keskusteli asian käsittelystä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368617
HE 47/2021 vp MmV 29.04.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368290
HE 47/2021 vp MmV 29.04.2021 maakuntajohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368797
HE 47/2021 vp MmV 29.04.2021 Keski-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
C 11

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ympäristöministeriöliite
 • maakuntajohtaja Kaj Suomela Pohjanmaan liittoliite
 • Keski-Suomen liittoliite

12.  Muut asiat

13.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 4.5.2021 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Viimeksi julkaistu 11.5.2021 10.46