Viimeksi julkaistu 8.3.2023 15.24

Pöytäkirja MmVP 140/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 21.2.2023 klo 10.00—12.00

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (3 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (3 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3) (4, 5 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3) (4, 5 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Jenna Simula ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Peter Östman kd (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12497
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12498
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 ympäristöneuvos Outi Honkatukia, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12500
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12685
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 ohjelmajohtaja Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-12686
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 ohjelmajohtaja Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12690
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Lång, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12582
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12533
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12534
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12208
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12811
U 109/2022 vp MmV 21.02.2023 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
K 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöliite
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • ohjelmajohtaja Anne Tolvanen Luonnonvarakeskusliite
 • ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Lång Suomen ilmastopaneeliliite
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ympäristökeskusliite
 • Pellervon taloustutkimus PTTliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen metsäkeskus

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12584
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 hallitussihteeri Jussi Kauppila, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-12619
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 hallitussihteeri Jussi Kauppila, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12159
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 johtava asiantuntija Elina Pahkala, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-12535
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 johtava asiantuntija Elina Pahkala, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12884
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12536
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12537
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 juristi Jenni Hunnakko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12501
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 johtava asiantuntija Satumaija Levón, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-12502
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 johtava asiantuntija Satumaija Levón, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12585
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12541
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12587
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12505
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Kuluttajaliitto ry Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12506
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12199
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Huhtamäki Oyj Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-12200
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Huhtamäki Oyj Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12538
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 MM Kotkamills Boards Oy Asiantuntijalausunto
Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12508
U 110/2022 vp MmV 21.02.2023 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
R 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Jussi Kauppila ympäristöministeriöliite
 • johtava asiantuntija Elina Pahkala maa- ja metsätalousministeriöliite
 • erikoistutkija Eila Järvenpää Luonnonvarakeskusliite
 • kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola Metsäteollisuus ryliite
 • juristi Jenni Hunnakko Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • johtava asiantuntija Satumaija Levón Elintarviketeollisuusliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Suomen ympäristökeskusliite
 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Kuluttajaliitto ryliite
 • Päivittäistavarakauppa ryliite
 • Huhtamäki Oyjliite
 • MM Kotkamills Boards Oyliite
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Ruokavirasto

5. Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-6878
Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12888
E 163/2022 vp MmV 21.02.2023 ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12621
E 163/2022 vp MmV 21.02.2023 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 5

Yhteinen asiantuntijakuuleminen asian U 110/2022 vp kanssa. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen ympäristökeskusliite

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.2.2023 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina