Viimeksi julkaistu 14.3.2023 13.00

Pöytäkirja MmVP 141/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30—10.48

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (4, 5, 6, 7, 8) jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (3, 5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Ari Koponen ps (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-13651
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta
/ A3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

HE 288/2022 vp pantiin pöydälle ed. Hassin ehdotuksesta, jota ed. Piirainen kannatti. 

Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa. 

Ed. Östman esitti, että kokous alkaa keskiviikkona 22.2.2023 klo 10.50 (jaa), ed. Hassi esitti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa torstaina 23.2.2023 (ei). 

Äänestyksessä jaa voitti äänin 11-2, 3 tyhjää. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12882
U 110/2022 vp MmV 22.02.2023 Suomen Pakkausyhdistys ry Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-13263
U 110/2022 vp MmV 22.02.2023 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-13268
U 110/2022 vp MmV 22.02.2023 Metsä Group Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-13265
U 110/2022 vp MmV 22.02.2023 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
/ D5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen Pakkausyhdistys ry liite
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
  • Metsä Groupliite
  • Luonnonvarakeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki

Valtioneuvoston E-selvitysE 128/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-71675
Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12214
E 128/2022 vp MmV 22.02.2023 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
/ A6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-4653
Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki
/ B6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 22.2.2023 klo 10.50. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina