Viimeksi julkaistu 14.3.2023 13.15

Pöytäkirja MmVP 142/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 22.2.2023 klo 10.55—10.59

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Arto Satonen kok jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Tiina Elo vihr varajäsen Ari Koponen ps varajäsen Minna Reijonen ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-13651
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta
/ MmVP 141/2022 vp, A3

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 22.2.2023 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn. 

4. Muut asiat

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.2.2023 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola