Viimeksi julkaistu 8.6.2021 13.13

Pöytäkirja MmVP 19/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 25.5.2021 klo 9.30—11.30

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Sari Multala kok (8, 9, 10, 11, 12, 13) (7 osittain) jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd (8, 9, 10, 11, 12, 13) (7, 10 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

4.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.5.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 30/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360353
Perusmuistio Komission ehdotus välittömästi sovellettavasta täytäntöönpanosäädöksestä Itämeren pääaltaan pyöriäisen suojelemiseksi
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375581
E 30/2021 vp MmV 21.05.2021 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.5.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375514
VNS 3/2021 vp MmV 21.05.2021 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376132
VNS 3/2021 vp MmV 21.05.2021 talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375786
VNS 3/2021 vp MmV 21.05.2021 johtaja Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-376400
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 johtaja Simo Tiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375534
VNS 3/2021 vp MmV 21.05.2021 asiantuntija Juha Roppola, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376395
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376547
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376616
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376617
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376560
VNS 3/2021 vp MmV 25.05.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha valtiovarainministeriöliite
 • talousjohtaja Jukka Nummikoski maa- ja metsätalousministeriöliite
 • maatalousneuvos Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen maa- ja metsätalousministeriö
 • johtaja Simo Tiainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • asiantuntija Juha Roppola Metsäteollisuus ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Ruokavirastoliite
 • Metsähallitusliite
 • Suomen metsäkeskusliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Koneyrittäjät ry

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371298
PERUSMUISTIO
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376552
E 53/2021 vp MmV 25.05.2021 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
A 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen metsäkeskusliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

8.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 55/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371883
Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376345
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 maatalousylitarkastaja Leena Seppä, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376486
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 jaostopäällikkö Beata Meinander, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376396
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376483
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 asiantuntija Johanna Andersson, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376549
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 toiminnanjohtaja Susann Rännäri, Luomuliitto ry Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376559
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376408
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376550
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 Pro Luomu ry Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376498
E 55/2021 vp MmV 25.05.2021 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
I 10

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • maatalousylitarkastaja Leena Seppä maa- ja metsätalousministeriöliite
 • jaostopäällikkö Beata Meinander Ruokavirastoliite
 • Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen Luonnonvarakeskusliite
 • asiantuntija Johanna Andersson Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • toiminnanjohtaja Susann Rännäri Luomuliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Elintarviketeollisuusliitto ryliite
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ryliite
 • Päivittäistavarakauppa ryliite
 • Pro Luomu ryliite

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 9/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 5/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-367171
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteleminen
(UJ 5/2021 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376558
U 15/2018 vp MmV 25.05.2021 vanhempi tutkija Saila Turtiainen, Ulkopoliittinen instituutti Asiantuntijalausunto
A 11

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • vanhempi tutkija Saila Turtiainen Ulkopoliittinen instituuttiliite

12.  Muut asiat

13.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikko 26.5.2021 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius