Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.06

Pöytäkirja MmVP 20/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 27.5.2021 klo 9.30—11.30

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Sari Multala kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Heikki Autto kok (8, 9, 10) (7 osittain) varajäsen Atte Harjanne vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376692
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376738
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377218
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377202
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376618
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-376619
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377378
HE 26/2021 vp MmV 27.05.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377320
HE 26/2021 vp MmV 27.05.2021 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376632
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376693
HE 26/2021 vp MmV 26.05.2021 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
J 3

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen maa- ja metsätalousministeriöliite
 • maanmittausneuvos Markku Markkula Maanmittauslaitosliite
 • kehittämispäällikkö Matti Holopainen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • Oulun kaupunkiliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Suomen Kiinteistöliitto ryliite

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377102
VNS 3/2021 vp MmV 26.05.2021 tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 4

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskusliite
 • tutkimusprofessori Jussi Uusivuori Luonnonvarakeskus

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 77/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-375050
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
A 5

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-375474
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
A 6
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-377828
PS ja KD.pdf
B 6

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 6 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 9—4, 2 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 7. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Suomen tulee olla aktiivinen Itämerta koskevien toimien edistämisessä ja kärkihankkeen sisältöön vaikuttamisessa.” 

8. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Valiokunta edellyttää, että metsäpolitiikka pidetään kansallisessa päätäntävallassa, ja näin aktiivisesti vaikutetaan EU:n metsiin vaikuttaviin politiikkoihin.” 

8. kappaleen loppuu uusi virke seuraavasti: 

Suomen tulee huolehtia kaikkien EU:n politiikkojen osalta, että kotimaan kestävä metsätalous ja biotalousinvestoinnit voivat jatkua.” 

10. kappaleen ensimmäinen virke muutettiin seuraavasti: 

Suomen metsäsektori on taloudellisesti erittäin merkittävä sekä kestävyyden ja ilmastosiirtymän kannalta keskeinen toimiala.” 

11. kappaleen loppuun lisätään uusi virke seuraavasti: 

EU:n metsästrategialla on keskeinen merkitys metsiin liittyvien näkökulmien yhteensovittamisessa.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: PS ja KD 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371298
PERUSMUISTIO
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-376623
Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä
A 7

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 9. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Suomen tulee tuoda esiin korkea metsäosaamisensa ja vahvuutensa kestävästi tuotetun biomassan tuottajana ja välttää sellaisen näkemyksen syntymistä, että Suomi vastustaisi metsäbiomassakriteerien kehittämistä.” 

11. kappaleen loppuun lisättii uusi virke seuraavasti: 

Direktiivin säännösten ennakoitavuus on tärkeää metsäteollisuuden investointien kannalta.” 

12. kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana ”tärkein”. 

12. kappaleen neljättä virkettä jatkettiin seuraavasti: 

”...sekä olennaisena osana suomalaista huoltovarmuutta.” 

12. kappaleen neljännen ja viidennen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Erityisesti sähkökatkojen aikana on tärkeää, että mm. omakotitaloissa on varajärjestelmänä puulämmitys.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-375766
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
A 8

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja laidunteurastuksen mahdollistamisella.” 

7. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”selkeää”. 

11. kappaleen neljättä virkettä jatkettiin seuraavasti: 

”....mahdollisimman pian lain voimaantulosta alkaen.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantai 28.5.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina