Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.55

Pöytäkirja MmVP 21/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 21.4.2020 klo 10.00—11.15

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Ari Koponen ps (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297782
HE 48/2020 vp MmV 21.04.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
A 3
Vastine EDK-2020-AK-297780
HE 48/2020 vp MmV 21.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-297712
Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi
C 3

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite
  • Kalatalouden Keskusliittoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Huoltovarmuus elintarvikehuollossa

Etäkuuleminen: 

-valmiusasiamies Juha Mantila, Huoltovarmuuskeskus 

Merkittiin. 

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana (kokousvaraus to 23.4.) 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina