Pöytäkirja
MmVP
22
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 29.4.2020 klo 9.00—11.12
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (8, 9) (7 osittain)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset täytäntöönpanoasetuksiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen joustavoittamiseksi koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297079
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298990
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299040
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299170
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298974
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299041
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298991
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299029
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299229
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299051
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299042
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298993
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299027
VNS 1/2020 vp MmV 29.04.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.05.2020. 
Etäkuuleminen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
liite
talousjohtaja
Jukka
Nummikoski
maa- ja metsätalousministeriö
liite
erityisasiantuntija
Marjatta
Koskinen
maa- ja metsätalousministeriö
metsäneuvos
Marja
Hilska-Aaltonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
liite
Metsähallitus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Koneyrittäjien liitto ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Ruokavirasto
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
8
Muut asiat
Verkkoseminaari 5.5.2020 klo 10-12, Pikkuparlamentin auditorio "Kausityövoiman kohtaannon edistäminen maaseutuelinkeinoissa". Keskusteltiin kommenttipuheenvuorojen pitäjistä. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 7.5.2020 klo 8.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 7.39