Viimeksi julkaistu 10.6.2021 13.10

Pöytäkirja MmVP 22/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 10.6.2021 klo 9.30—10.30

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (5 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) varajäsen Heikki Autto kok varajäsen Tiina Elo vihr (7, 8, 9) (6, 10 osittain) varajäsen Atte Harjanne vihr (11, 12, 13, 14) (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousvaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että OTM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola nimitetään maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan apulaissihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 

4.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379761
HE 26/2021 vp MmV 08.06.2021 Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Kuopion kaupunkiliite

6.  Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtioneuvoston E-selvitysE 73/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380533
ICES TAC 2022, perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380715
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380717
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380718
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380720
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380721
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380723
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380722
E 73/2021 vp MmV 09.06.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
G 6

Ennakkokäsittely 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • ympäristöministeriöliite
  • Luonnonvarakeskusliite
  • Kalatalouden Keskusliittoliite
  • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
  • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
  • WWF Suomiliite

7.  Toimenpidealoite vesihuollon yksityistämisen estämisestä

ToimenpidealoiteTPA 3/2020 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian KAA 2/2020 vp käsittelyyn. 

8.  Toimenpidealoite vesimaksuilla tapahtuvan piiloverotuksen lopettamisesta

ToimenpidealoiteTPA 47/2021 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian KAA 2/2020 vp käsittelyyn. 

9.  Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

KansalaisaloiteKAA 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-380918
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
A 9

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.6. ja 9.6. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 35. kappaleen toiseksi viimeisessä virkkeessä oleva sana ”voi” muutettiin sanaksi ”tulee”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-366384
Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
(perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 9/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 5/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-367171
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteleminen
(UJ 5/2021 vp, perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-380873
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta
A 11

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 55/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371883
Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381012
E 55/2021 vp MmV 10.06.2021 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
A 12

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Suomen ympäristökeskusliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

13.  Muut asiat

Kotimaan matka 

-mahdollinen tutustumismatka Lounais-Suomeen (Lohja, Parainen), syyskuun alussa. Merkittiin. 

14.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.6.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina