Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.57

Pöytäkirja MmVP 23/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 7.5.2020 klo 9.00—10.15

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Heikki Autto kok jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (5 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk (5 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Tuomas Kettunen kesk (5 osittain) varajäsen Juha Pylväs kesk 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Carl Selenius  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 11/2020 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4.  Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valiokunnan oma asiaO 35/2020 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 

5.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300684
VNS 1/2020 vp MmV 07.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300084
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
B 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-300717
1_Elomaa_Lunden_Simula_ps.pdf
C 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-300724
2_Autto_Eestilä_Heikkinen_Östman_kok_kd.pdf
D 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Simulan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksestä äänestettiin. 

Äänin 10—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Autto ed. Eestilän kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä D 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 10—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 7. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 

”Valiokunta pitää tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuottaa lisätietoa metsänomistuksen rakennemuutoksesta, kyseenalaisista veroeduista ja (poist.) vaikutuksista metsätalouteen sekä erityisesti metsien hoitoon, erittäin tärkeänä. 

10. kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 

On tärkeää, että koronakriisin vaikutuksia, jotka valiokunnan toimialalla ulottuvat laajasti eri sektoreille, jopa hevostalouteen Veikkauksen tuloksen kautta, lievennetään kaikilta osin.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Elomaa, Lundén ja Simula varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. 

Ed. Autto, Sankelo, Heikkinen ja Östman varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. 

Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet on jätettävä sihteerille tänään klo 12.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) ed. Elomaa, Lundén ja Simula 2) ed. Autto, Sankelo, Heikkinen ja Östman. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) ed. Elomaa, Lundén ja Simula 2) 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius