Pöytäkirja
MmVP
24
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301538
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301530
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 ylitarkastaja Max Janzon, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301380
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301381
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301382
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301383
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301384
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301385
HE 65/2020 vp MmV 13.05.2020 aluepäällikkö Terhi Löfstedt, Varsinais-Suomen MTK ry Asiantuntijalausunto
H 3
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Roope
Jokinen
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Max
Janzon
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Veli-Pekka
Reskola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
liite
aluepäällikkö
Terhi
Löfstedt
Varsinais-Suomen MTK ry
liite
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian U 2/2020 vp käsittelyyn. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301407
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 13.5.2020 11.45