Pöytäkirja
MmVP
26
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3,4 ) (5 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-302724
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 3
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302650
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302601
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302703
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302708
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302704
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302653
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302661
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302705
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302706
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302707
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303076
U 11/2020 vp MmV 20.05.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
K 4
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ympäristöneuvos
Merja
Turunen
ympäristöministeriö
liite
teollisuusneuvos
Juhani
Tirkkonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tatu
Liimatainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen ilmastopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302788
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302791
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 lakimies Salla Niemi-Konkari, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302710
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302712
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302711
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302600
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302545
HE 49/2020 vp MmV 20.05.2020 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Pirjo
Tomperi
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lakimies
Salla
Niemi-Konkari
Ruokavirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.5.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 25.5.2020 12.21