Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.57

Pöytäkirja MmVP 29/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 5.6.2020 klo 9.00—9.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Heikki Autto kok jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Tuomas Kettunen kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305289
Perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305775
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305430
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305431
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305484
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305479
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305493
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305432
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305789
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306169
E 62/2020 vp MmV 05.06.2020 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
I 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-305584
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
J 3

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijan etäkuulemisessä 4.6.2020. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • ympäristöministeriöliite
  • Luonnonvarakeskusliite
  • Kalatalouden Keskusliittoliite
  • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
  • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
  • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
  • WWF Suomiliite
  • Tornio-Muoniojokiseura ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 4. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 

”Lisäksi Suomen tulee toimia aktiivisesti Itämeren alueella ja EU:ssa lohen monivuotisen hoitosuunnitelman saamiseksi Itämerelle sekä vapaa-ajankalastuksen raportoinnin kehittämiseksi. Valiokunta katsoo, että tarvittaessa tulee olla valmiuksia asettaa lisärajoituksia kalastukselle erityisen herkkien lohikantojen suojelemiseksi.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Muut asiat

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.6.2020 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina