Pöytäkirja
MmVP
3
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 5.2.2021 klo 9.00—10.25
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (4, 5, 6, 7)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr (4) (5 osittain)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että ed. Ari Koposelle on 3.2.2021 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ja että täydennysvaalissa 4.2.2021 hänen tilalleen jäseneksi on valittu ed. Jenna Simula. 
Todettiin, että ed. Sanna Antikaiselle on 3.2.2021 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydesta ja että täydennysvaalissa 4.2.2021 hänen tilalleen on valittu ed. Ari Koponen. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-347468
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
A 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-347982
1. ed_Elomaa_Lundén_Simula_ps.pdf
B 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-347983
2. ed_Sankelo_Multala_Eestilä_kok_ed_Östman_kd.pdf
C 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Sankelo ed. Multalan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 6. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
Kestävän käytön ja haitattomuusperiaatteiden tulee ohjata toimintaa”. 
7. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”henkilöliikenteeseen tarkoitettujen”. 
8 a. kappaleen kolmannessa virkkeessä olevat sanat ”Ensisijaisesti tulee” korvattiin sanoilla ”On tärkeää”. 
9. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Samalla on huolehdittava siitä, ettei energian tuonnilla aiheuteta ilmastohaittoja Suomen rajojen ulkopuolelle”. 
10. kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana ”suomalainen”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Elomaa, Lundén ja Simula/ps 2. ed. Sankelo, Multala, Eestilä/kok ja ed. Östman/kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 2/2021 vp
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.2.2021 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 5.2.2021 13.31