Pöytäkirja
MmVP
30
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.30—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite suomalaisen maatalouden tukemisesta ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta poikkeusoloissa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302067
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion erikseen merkityn sisällön osalta.  
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305390
EU;kemikaalit;REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhauleja koskeva rajoitus
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306655
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 erityisasiantuntija Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306646
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306647
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306648
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306734
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306654
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Ampumaharrastusfoorumi Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306651
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306652
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 BirdLife Suomi ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306822
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 Sako Oy Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306653
E 63/2020 vp MmV 10.06.2020 RUAG Ammotec Finland Oy Asiantuntijalausunto
J 6
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 9.6.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Hanna
Korhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Janne
Pitkänen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Hinni
Papponen
ympäristöministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
Suomen riistakeskus
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Ampumaharrastusfoorumi
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
BirdLife Suomi ry
liite
Sako Oy
liite
RUAG Ammotec Finland Oy
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Metsäteollisuus ry
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297079
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306778
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306774
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307087
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306691
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306690
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306689
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306688
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306687
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306686
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306684
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306683
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306682
E 36/2020 vp MmV 10.06.2020 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
L 7
Etäkuuleminen 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Sarianne
Tikkanen
ympäristöministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Anne
Vehviläinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Päivittäistavarakauppa ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Ruokavirasto
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-306700
E 64_2020 julkinen versio elpymissuunnitelma VNEUS2020-00537.pdf
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina11.6.2020 klo 8.15 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 14.04