Pöytäkirja
MmVP
32
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 17.6.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Markku
Eestilä
kok
(1, 2, 3, 4)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
(4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
(1, 2, 3, 4)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
(1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Joakim
Strand
r
(5, 6, 7, 8)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
4
Maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajien yhteinen kirje ministeri Lepälle ja ministeri Mikkoselle koskien valkoposkihanhiongelmaa
-keskusteltiin kirjeen sisällöstä 
5
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297079
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-308406
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
A 5
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 7. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Suomessa on kehitetty hyväksi havaittuja sääntelykeinoja, kuten esimerkiksi pullopanttijärjestelmä, joiden laajentamista koko EU:n alueelle ja myös muihin kulutushyödykkeisiin Suomen tulee edistää. 
Kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
”Valiokunta katsoo, että EU:n sääntelyn ei ainakaan tule asettaa esteitä suomalaisen panttijärjestelmän käytölle.” 
8. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
On tärkeää, että pakkausten koko ei ole suhteeton itse tuotteen kokoon nähden.”  
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-308408
Hallituksen vuosikertomus 2019
A 6
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-308388
Nammo_Lapua_170620.pdf
A 7
-Nammo Lapuan uusi kirjallinen lausunto lyijyhauleista (E 63/2020 vp). Merkittiin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erillisen ilmoituksen varassa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 12.52