Pöytäkirja
MmVP
34
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (11, 12) (10 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että ed. Heikki Autolle on 8.9.2020 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ja että täydennysvaalissa 9.9.2020 hänen tilalleen jäseneksi on valittu ed. Kai Mykkänen. 
Todettiin, että ed. Jukka Kopralle on myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä 8.9.2020 ja että täydennysvaalissa 9.9.2020 hänen tilalleen varajäseneksi on valittu ed. Heikki Autto. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Syksyn ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 8.9.2020. 
Kuultavana oli: 
-kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö 
6
Elintarvikevaltuutetun katsaus elintarvikemarkkinoiden tilanteeseen
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 15.9.2020. 
Kuultavana oli: 
-elintarvikevaltuutettu Olli Wikberg 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310374
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset - komission ehdottamat muutokset elpymisvälineen toimeenpanemiseksi
(UJ 16/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314262
U 73/2018 vp MmV 15.09.2020 maatalousneuvos Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 15.9.2020. 
Kuultavana oli: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310925
Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313245
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 maatalousneuvos Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313219
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312834
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312791
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312835
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313220
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313233
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312865
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312796
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Kasvinsuojeluteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312903
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Luomuliitto ry Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313221
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312795
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312904
E 83/2020 vp MmV 10.09.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314379
E 83/2020 vp MmV 16.09.2020 Pro Luomu ry Asiantuntijalausunto
N 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 10.9.2020. 
Kuultavana oli: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Ruokavirasto
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Kasvinsuojeluteollisuus ry
liite
Luomuliitto ry
liite
Päivittäistavarakauppa ry
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Pro Luomu ry
liite
9
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-312555
Perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312646
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312902
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313008
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312852
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312864
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312851
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312815
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312794
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313559
E 100/2020 vp MmV 10.09.2020 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
I 9
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-314350
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
J 9
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 10.9.2020. 
Kuultavana oli: 
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
WWF Suomi
liite
Tornio-Muoniojokiseura ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Valiokunta korostaa, että Pohjanlahden silakkakanta on Suomelle taloudellisesti tärkein kalakanta, jonka asianmukainen arviointi tulee välittömästi varmistaa.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313599
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-313600
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-313601
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313722
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-313724
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313979
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313972
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312647
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313223
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313331
HE 116/2020 vp MmV 11.09.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314483
HE 116/2020 vp MmV 16.09.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
K 10
HE 116/2020 vp MmV 16.09.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
L 10
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 11.9.2020. 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Korpi
ympäristöministeriö
liite
ympäristöneuvos
Päivi
Gummerus-Rautiainen
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Ville
Schildt
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Vesa
Kahilampi
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Etäkuuleminen 16.9.2020 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Korpi
ympäristöministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.9.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 22.9.2020 11.49