Viimeksi julkaistu 13.10.2021 16.01

Pöytäkirja MmVP 34/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Perjantai 8.10.2021 klo 9.00—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok  jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Arto Satonen kok (5, 6, 7, 8, 9) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  varajäsen Tuomas Kettunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  varajäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 10/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Kasvinsuojeluteollisuus ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: ympäristöministeriö, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), Sahateollisuus ry, Koneyrittäjät ry ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-385576
Komission tiedonanto EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet, selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet
(perusmuistio)

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-389383
Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396149
E 106/2021 vp MmV 08.10.2021 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395976
E 106/2021 vp MmV 08.10.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396321
E 106/2021 vp MmV 08.10.2021 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395975
E 106/2021 vp MmV 08.10.2021 Metsä Group Asiantuntijalausunto
D 6

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Luontopaneeliliite
 • Sahateollisuus ryliite
 • Metsä Groupliite

7.  Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396059
E 97/2021 vp MmV 08.10.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
A 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Luontopaneeliliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394755
HE 146/2021 vp YmV 06.10.2021 metsäneuvos Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396053
HE 146/2021 vp MmV 08.10.2021 tutkimusprofessori Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395965
HE 146/2021 vp MmV 08.10.2021 metsäasiantuntija Juho Ikonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395968
HE 146/2021 vp MmV 08.10.2021 metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395967
HE 146/2021 vp MmV 08.10.2021 metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 9

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • metsäneuvos Niina Rissanen maa- ja metsätalousministeriöliite
 • tutkimusprofessori Jussi Uusivuori Luonnonvarakeskusliite
 • metsäasiantuntija Juho Ikonen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskusliite
 • metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä Metsäteollisuus ryliite
 • toimitusjohtaja Jussi Kumpula Metsähallitus Metsätalous Oy

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

10.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius maa- ja metsätalousministeriö
 • luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriö
 • kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö

11.  Muut asiat

-Mikkelin farmarimessut torstai-perjantai 30.6.-1.7.2022. Merkittiin. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.10.2021 klo 10.00 (virallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina