Viimeksi julkaistu 14.10.2021 8.57

Pöytäkirja MmVP 35/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 12.10.2021 klo 10.00—11.50

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (4, 5, 6)  jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Arto Satonen kok jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4) varajäsen Heikki Autto kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397228
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397233
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Koneyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397231
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397498
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397464
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397465
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397237
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397238
HE 146/2021 vp MmV 12.10.2021 Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry Asiantuntijalausunto
H 3

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Maanmittauslaitosliite
 • Koneyrittäjät ryliite
 • Paliskuntain yhdistysliite
 • ProAgria Keskusten Liitto ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Suomen Vesilaitosyhdistys ryliite
 • Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry liite

4.  Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397469
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397247
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397248
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397467
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 erätalouspäällikkö Juha Ahonen, Metsähallitus Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397287
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397249
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397250
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 Luonnonsuojeluliitto Tapiola Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397468
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 Natur och Miljö ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397251
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 Varsinais-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397253
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397254
KAA 4/2020 vp MmV 12.10.2021 Suomen Susi 2013 ry Asiantuntijalausunto
K 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöneuvos Esko Hyvärinen ympäristöministeriöliite
 • poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen Poliisihallitusliite
 • erätalouspäällikkö Juha Ahonen Metsähallitusliite
 • suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF Suomiliite
 • puheenjohtaja Harri Hölttä Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Luonnonsuojeluliitto Tapiolaliite
 • Natur och Miljö ryliite
 • Varsinais-Suomen liittoliite
 • Pohjanmaan liittoliite
 • Suomen Susi 2013 ryliite

5.  Muut asiat

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.10.2021 klo 9.30 (virallinen kokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina