Pöytäkirja
MmVP
36
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 30.9.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain)
jäsen
Satu
Hassi
vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315651
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316348
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316214
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316349
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315829
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315565
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316215
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316585
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316216
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316351
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316217
HE 70/2020 vp MmV 24.09.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316681
HE 70/2020 vp MmV 30.09.2020 Neste Oyj Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316680
HE 70/2020 vp MmV 30.09.2020 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
M 3
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 24.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Inkeri
Lilleberg
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Harri
Haavisto
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Pirkola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ympäristöministeriö
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Energiateollisuus ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Bioenergia ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Neste Oyj
liite
Huoltovarmuuskeskus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310925
Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-316591
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
A 4
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310569
Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
(perusmuistio)
Lisäselvitys EDK-2020-AK-317407
E 84/2020 vp MmV 30.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-316688
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
B 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316207
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 maatalousylitarkastaja Tove Jern, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316219
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315588
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316218
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315564
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315889
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315785
HE 124/2020 vp MmV 24.09.2020 Kasvinsuojeluteollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 24.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousylitarkastaja
Tove
Jern
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ryhmäpäällikkö
Kaija
Kallio-Mannila
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ympäristöministeriö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Kasvinsuojeluteollisuus ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Ruokavirasto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317232
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 erityisasiantuntija Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317233
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 erityisasiantuntija Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317004
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 erityisasiantuntija Tiina Kauppinen, Luonnonvarakeskus, Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315566
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316230
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316206
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 Hankelupalautakunta Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317073
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 Animalia ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317072
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317124
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317277
HE 125/2020 vp MmV 29.09.2020 SEY Suomen eläinsuojelu Asiantuntijalausunto
J 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 29.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Tiina
Pullola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Erkki
Arnkil
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Tiina
Kauppinen
Luonnonvarakeskus, Eläinten hyvinvointikeskus (EHK)
liite
johtava asiantuntija
Satu
Raussi
Luonnonvarakeskus, Eläinten hyvinvointikeskus (EHK)
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Hankelupalautakunta
liite
Animalia ry
liite
SEY Suomen eläinsuojelu
liite
eläinsuojeluasiamies
Saara
Kupsala
Ruokavirasto
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
8
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317884
KAA 8/2019 vp MmV 30.09.2020 aloitteen tekijä Iina Palonen Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317885
KAA 8/2019 vp MmV 30.09.2020 kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317886
KAA 8/2019 vp MmV 30.09.2020 kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317887
KAA 8/2019 vp MmV 30.09.2020 ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
D 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita Palonen ja Hyvärinen etäkuulemisessa ja Kirjavaista paikanpäällä 25.9.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
aloitteen tekijä
Iina
Palonen
liite
kalastusneuvos
Eija
Kirjavainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ympäristöneuvos
Esko
Hyvärinen
ympäristöministeriö
liite
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan etäkuulemiseen tai vaihtoehtoisesti pyydetään kirjalliset lausunnot: Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen sisävesiammattikalastajien liitto, kalatalousneuvoja Harri Härkönen, saimaannorppa-alueiden kalatalousalueen edustajana. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 1.10.2020 klo 10.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 30.9.2020 13.50