Pöytäkirja
MmVP
38
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 6.10.2020 klo 10.00—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Kai
Mykkänen
kok (9, 10) (8 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (9, 10) (8 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
varajäsen
Ari
Koponen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja
(UJ 30/2020 vp, perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317613
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) siirtymäsäännöt
(UJ 26/2020 vp , perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 26/2020 vp - U 12/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318610
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU)2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) sekä komission muutettu ehdotus
(UJ 29/2020 vp , perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 29/2020 vp - U 11/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318628
Komission tiedonanto ja vaikutustenarviointi EU:n 2030 ilmastotavoitteen korottamisesta (2030 Climate Target Plan)
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-318585
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
A 7
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 3. kappaleen toiseen virkkeeseen lisättiin sana ”pieniläpimittaista”. 
Kappaleen 4. loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
”Lisäksi myös soveltamisrajojen alapuolelle jääville pienille toimijoille tulee tarjota tukea ja kannusteita.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317873
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318823
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 sisäinen tarkastaja Asta Härkönen, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318595
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318822
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318815
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318225
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318816
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318837
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319026
HE 133/2020 vp MmV 06.10.2020 sihteeri Pauli Sibakov, Suomen yhteismetsät ry Asiantuntijalausunto
I 8
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Taipale
maa- ja metsätalousministeriö
liite
sisäinen tarkastaja
Asta
Härkönen
Suomen metsäkeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen riistakeskus
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
sihteeri
Pauli
Sibakov
Suomen yhteismetsät ry
liite
9
Muut asiat
-tapaaminen ProAgria edustajien kanssa (Teams-kokous), ehdotettu ajankohta, tiistai 20.10.2020 klo 15.15- 17.00. Merkittiin. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 7.10.2020 klo 8.30 (epävirallinen kokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 6.10.2020 15.19