Pöytäkirja
MmVP
39
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (8 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
varajäsen
Minna
Reijonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite kansallisesta suunnitelmasta turkistuotannon alas ajamiseksi ja luopumistukijärjestelmän luomisesta turkistarhauksen lopettaville tarhaajille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite kissojen rekisteröinnistä ja tunnistusmerkinnästä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321702
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321765
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 erityisasiantuntija Marjatta Koskinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-321766
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 erityisasiantuntija Marjatta Koskinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321593
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321619
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 keskusliiton puheenjohtaja Mats Nylund, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321613
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 ryhmäpäällikkö Arto Latukka, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321767
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321530
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321785
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321504
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321698
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321536
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321699
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321486
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto
N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321763
HE 146/2020 vp MmV 13.10.2020 Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry Asiantuntijalausunto
O 8
Ennakkokäsittely 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 13.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Marjatta
Koskinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
talousjohtaja
Jukka
Nummikoski
maa- ja metsätalousministeriö
tutkimuspäällikkö
Juha
Lappalainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
keskusliiton puheenjohtaja
Mats
Nylund
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
ryhmäpäällikkö
Arto
Latukka
Luonnonvarakeskus
liite
talousjohtaja
Jutta
Petäjä
Luonnonvarakeskus
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maanmittauslaitos
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
ProAgria Keskusten Liitto ry
liite
Suomen 4H-liitto
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
liite
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
liite
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318610
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU)2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) sekä komission muutettu ehdotus
(UJ 29/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319907
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319780
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319490
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320005
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320023
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319155
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319728
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321946
U 11/2020 vp MmV 14.10.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319726
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319966
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319148
U 11/2020 vp MmV 08.10.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
K 9
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-321059
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-322751
1_Elomaa_Lunden_Reijonen_ps.pdf
L 9
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-322925
2. ed_Östman_kd.pdf
M 9
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 8.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ympäristöneuvos
Merja
Turunen
ympäristöministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tatu
Liimatainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
teollisuusneuvos
Juhani
Tirkkonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen ilmastopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä L 9 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin.  
Äänin 11—3, 1 tyhjä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Östman ehdotti, että lausuntoluonnos saisi M 9 ilmenevän sisällön. 
Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen loppuun lisättiin sanat ”ja helpottavat sen toteuttamista”. 
7. kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun lisäys ”mikä tulisi siten asettaa ilmastolaissa velvoitteeksi jokaiselle jäsenvaltiolle”. 
10. kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
Suomen on syytä toimia siten, että metsät eivät päädy eurooppalaisen ilmastolain myötä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen varastoksi”: 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Elomaa, Lundén ja Reijonen varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen, samoin ed. Östman. Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää sihteerille tänään klo 15.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Elomaa, Lundén ja Reijonen/ps 2. ed. Östman/kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319915
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319835
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319971
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319988
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320027
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319156
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319836
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321945
E 118/2020 vp MmV 14.10.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319727
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320654
E 118/2020 vp MmV 14.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320058
E 118/2020 vp MmV 08.10.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
K 10
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 8.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Marjo
Nummelin
ympäristöministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tatu
Liimatainen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
teollisuusneuvos
Juhani
Tirkkonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen ilmastopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317613
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) siirtymäsäännöt
(UJ 26/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319410
U 12/2019 vp MmV 07.10.2020 erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319825
U 12/2019 vp MmV 09.10.2020 maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319826
U 12/2019 vp MmV 09.10.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
C 11
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa keskiviikkona 7.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Sonja
Pyykkönen
ympäristöministeriö
liite
maatalousjohtaja
Johan
Åberg
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
toiminnanjohtaja
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Elintarviketeollisuusliitto ry
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian U 73/2018 vp käsittelyyn. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
(UJ 30/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319402
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319403
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319718
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319404
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319405
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319441
U 73/2018 vp MmV 07.10.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
F 12
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-321198
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
G 12
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa keskiviikkona 7.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Sonja
Pyykkönen
ympäristöministeriö
liite
tutkimusprofessori
Jyrki
Niemi
Luonnonvarakeskus
liite
maatalousjohtaja
Johan
Åberg
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
toiminnanjohtaja
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 125/2020 vp MmV 14.10.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Lisäselvitys EDK-2020-AK-320660
HE 125/2020 vp MmV 14.10.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 13
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Käytiin epävirallista keskustelua asiasta. 
14
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
Kansalaisaloite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
15
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
16
Muut asiat
-ProAgria edustajien tapaaminen, Teams-kokous, tiistaina 20.10.2020 klo 15.15-17.00 
-SusiLife-hanke, MMM:n ja Luken edutajien tapaaminen, Teams-kokous keskiviikkona 18.11.2020 klo 15.00 alkaen 
Merkittiin. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 15.10.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 14.10.2020 14.49