Pöytäkirja
MmVP
4
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.30—11.05
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347562
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348425
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348426
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-347943
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348514
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348427
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348428
HE 252/2020 vp MmV 09.02.2021 Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348786
HE 252/2020 vp MmV 10.02.2021 Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry Asiantuntijalausunto
G 4 (MTK-Varsinais-Suomi yhtyy Maaseudun Työnantajaliiton MTA ry:n lausuntoon)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Olli
Sorainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ylitarkastaja
Veli-Pekka
Reskola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
elinkeinojohtaja
Marko
Mäki-Hakola
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry
liite
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
5
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista: Professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto, metsäasiantuntija Markku Remes, Suomen metsäkeskus, professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto, metsäsiamies Viktor Harvio, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, tutkija Juha Siitonen, Luonnovarakeskus (monimuotoisuuden köyhtyminen eri kasvatustavoilla) ja Koillismaan tiimin esimies, Rami Nissema (jatkuva kasvatus/avohakkuu case Osara). 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 133/2020 vp MmV 09.02.2021 lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-348787
HE 133/2020 vp MmV 10.02.2021 lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Taipale
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ylitarkastaja
Niina
Riissanen
maa- ja metsätalousministeriö
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335240
Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
(perusmuistio)
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349212
VNS 3/2020 vp MmV 10.02.2021 erikoistutkija Csaba Jansik, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349213
VNS 3/2020 vp MmV 10.02.2021 elintarvikeohjelman johtaja Esa Wrang, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349214
VNS 3/2020 vp MmV 10.02.2021 professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349215
VNS 3/2020 vp MmV 10.02.2021 Suomen luontopaneeli Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349216
VNS 3/2020 vp MmV 10.02.2021 tutkijatohtori Teea Kortetmäki, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
E 9
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erikoistutkija
Csaba
Jansik
Luonnonvarakeskus
liite
elintarvikeohjelman johtaja
Esa
Wrang
Business Finland Oy
liite
professori
Juha
Helenius
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen luontopaneeli
liite
tutkijatohtori
Teea
Kortetmäki
Jyväskylän yliopisto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
10
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 5/2021 vp 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 11.2.2021 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 10.2.2021 15.07