Pöytäkirja
MmVP
40
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 15.10.2020 klo 10.00—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Kai
Mykkänen
kok (3 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr (4, 5, 6) (3 osittain)
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (3 osittain)
varajäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318649
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
(UJ 30/2020 vp, perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-323060
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
A 3
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-323466
Ed_Elomaa_Lundén_Koponen_ps_ja_ed_Östman_kd.pdf
B 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 3 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 13—4 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 12. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi. 
”Valiokunta edellyttää, että eläinten hyvinvoinnin vaatimukset nostetaan Suomen tasolle kaikissa EU:n jäsenmaissa ja minimivaatimuksia, joista on sovittu, noudatetaan vähintään samantasoisina kaikkialla EU:ssa. ” 
19. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Tukijärjestelmää tulee erityisesti muuttaa jatkuvasti vaihtelevien peltopinta-alojen ja eläinten korvamerkkipuutteiden osalta siten, että aiheettomat sanktiot poistuvat ja peltoalat pysyvät muuttumattomina ellei niissä ole tapahtunut tosiasiallisia muutoksia.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Ed. Elomaa, Lundén, Koponen /ps ja ed. Östman/kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321798
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322542
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323014
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322564
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 tutkimusprofessori Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321487
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323294
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322849
HE 146/2020 vp MmV 15.10.2020 hallintojohtaja Jorma Tolonen, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
G 4
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 13.11.2020. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
liite
metsäneuvos
Marja
Kokkonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
tutkimuspäällikkö
Kalle
Karttunen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
tutkimusprofessori
Jussi
Uusivuori
Luonnonvarakeskus
liite
metsäasioiden päällikkö
Matti
Mäkelä
Metsäteollisuus ry
liite
varatoimitusjohtaja
Simo
Jaakkola
Koneyrittäjien liitto ry
liite
hallintojohtaja
Jorma
Tolonen
Suomen metsäkeskus
liite
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.10.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 15.10.2020 14.10