Pöytäkirja
MmVP
42
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 22.10.2020 klo 10.00—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todetiin, että ed. Ari Koponen on 21.10.2020 valittu jäseneksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja varajäseneksi ed. Sanna Antikainen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-324215
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta
A 5
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324738
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 tutkija Tapio Keskinen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324754
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 erätalouspäällikkö Jussi Viitanen, Metsähallitus Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324634
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 kalastusbiologi Teemu Hentinen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324691
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325148
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 puheenjohtaja Juha Piilola, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325166
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 kalatalousneuvoja Harry Härkönen, Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324813
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 Etelä-Karjalan liitto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324742
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324693
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324747
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325215
KAA 8/2019 vp MmV 22.10.2020 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
K 6
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kalastusneuvos
Eija
Kirjavainen
maa- ja metsätalousministeriö
tutkija
Tapio
Keskinen
Luonnonvarakeskus
liite
erätalouspäällikkö
Jussi
Viitanen
Metsähallitus
liite
kalastusbiologi
Teemu
Hentinen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
saimaannorppakoordinaattori
Kaarina
Tiainen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
puheenjohtaja
Juha
Piilola
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry
liite
kalatalousneuvoja
Harry
Härkönen
Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Karjalan liitto
liite
WWF Suomi
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
liite
Suomen ympäristökeskus
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325172
HE 146/2020 vp MmV 22.10.2020 talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
talousjohtaja
Jutta
Petäjä
Luonnonvarakeskus
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 23.10.2020 klo 8.30 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 22.10.2020 12.53