Pöytäkirja
MmVP
43
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (8, 9) (7, 10 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite lemmikkieläinten terveydelle haitalliseen jalostukseen puuttumisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
5
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 23.10.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
6
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325424
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 tutkimusprofessori Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324325
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325302
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 kehittämispäällikkö Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324665
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325393
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 professori Jaana Bäck, Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325762
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 johtaja Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325201
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325253
KAA 9/2019 vp MmV 23.10.2020 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
H 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
tutkimusprofessori
Jari
Hynynen
Luonnonvarakeskus
liite
metsäasiantuntija
Anu
Islander
Metsäteollisuus ry
liite
kehittämispäällikkö
Timo
Makkonen
Koneyrittäjien liitto ry
liite
professori
Heli
Peltola
Itä-Suomen yliopisto
liite
professori
Jaana
Bäck
Luontopaneeli
liite
johtaja
Petri
Ahlroth
Suomen ympäristökeskus
liite
toimitusjohtaja
Jussi
Kumpula
Metsähallitus Metsätalous Oy
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333186
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, MTK-Pohjois-Suomi Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-333187
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä, MTK-Pohjois-Suomi Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333189
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 maaseutuasiamies Laina Hekkala, Kuusamon kaupunki Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333188
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 maaseutuasiamies Laina Hekkala, Kuusamon kaupunki Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333190
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 poroisäntä Juha Kujala, Oivangin paliskunta Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333191
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 maaseutuyrittäjä Tuomo Pulkkanen Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333193
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333192
HE 152/2020 vp MmV 04.11.2020 asiantuntija Liisa Päätalo Asiantuntijalausunto
H 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkokouksessa 3.11.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
poroisäntä
Juha
Kujala
Oivangin paliskunta
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Rajavartiolaitos
liite
asiantuntija
Liisa
Päätalo
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327124
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327139
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328028
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327066
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 Vapo Oy Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327094
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 tutkija Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328007
HE 150/2020 vp MmV 04.11.2020 maaseutusihteeri Erkki Leppänen, Pihtiputaan kaupunki Asiantuntijalausunto
F 9
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Ruokavirasto
liite
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Vapo Oy
liite
tutkija
Paavo
Ojanen
Helsingin yliopisto
liite
maaseutusihteeri
Erkki
Leppänen
Pihtiputaan kaupunki
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-326810
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
A 10
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.11.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 17.11.2020 8.34