Pöytäkirja
MmVP
44
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 5.11.2020 klo 9.30—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että ed. Kai Mykkäselle on 4.11.2020 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-328958
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-329333
1. ed_Sankelo_Eestilä_kok_ed_Östman_kd.pdf
B 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-329334
2. ed_Elomaa_Lunden_Koponen_ps.pdf
C 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Sankelo ed. Eestilän kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—3, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Seuraavaksi ed. Elomaa ehdotti ed. Lundénin kannattamana, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—3, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 10. kappaleen viidennessä oleva sana ”turvemaiden” muutettiin sanaksi ”peltomaan”. 
17. kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
Tilusjärjestelyjen yhteydessä on voitava käyttää myös ekologisia kompensaatioita.” 
26. kappaleen jälkeen lisättiin uusi 26 a. kappale näin kuuluvana: 
Huoltovarmuuden kannalta on merkityksellistä, että maamme metsävarat eivät siirry ulkomaalaisten käsiin. Lisäksi omistajarahastojen asemaa on syytä selvittää.” 
35. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
Sen myötä tulee huomioida neuvonnan ja valvonnan lisäresurssit.” 
38. kappaleen kolmannen virkkeen loppuun lisättiin sanat ”ja monipuolista keinovalikoimaa.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Sankelo ja Eestilä/kok ja ed. Östman/kd 2. ed. Elomaa, Lundén ja Koponen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.11.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 5.11.2020 14.13