Pöytäkirja
MmVP
45
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 12.11.2020 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (10, 11, 12) (9 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (11, 12) (10 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (9, 10 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että ed. Sari Multala on 5.11.2020 valittu jäseneksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tulevaisuusvaliokunnalle. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327817
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329594
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328921
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen, Tulli Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329288
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328912
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 yliopiston lehtori, dosentti Anna-Maija Virtala, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-328914
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 yliopiston lehtori, dosentti Anna-Maija Virtala, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328675
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329518
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326637
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328851
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329984
HE 175/2020 vp MmV 12.11.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328183
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329289
HE 175/2020 vp MmV 06.11.2020 Eläinten terveys ETT ry Asiantuntijalausunto
M 5
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 6.11.2020. 
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Kajsa
Hakulin
maa- ja metsätalousministeriö
yksikönjohtaja
Sirpa
Kiviruusu
Ruokavirasto
liite
tulliylitarkastaja
Tiia
Sulander-Seppänen
Tulli
liite
eläinlääkäri
Leena
Suojala
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
erikoiseläinlääkäri
Olli
Ruoho
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
yliopiston lehtori, dosentti
Anna-Maija
Virtala
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Suomen riistakeskus
liite
Eläinten terveys ETT ry
liite
Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 
6
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330473
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330475
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330740
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330540
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330548
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330484
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 apulaisprofessori Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330485
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 apulaisprofessori Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330481
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330486
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330480
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330479
K 18/2020 vp MmV 10.11.2020 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
K 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 10.11.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tatu
Liimatainen
maa- ja metsätalousministeriö
teollisuusneuvos
Petteri
Kuuva
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ympäristöneuvos
Magnus
Cederlöf
ympäristöministeriö
liite
apulaisprofessori
Aleksi
Lehtonen
Luonnonvarakeskus
liite
energia- ja ilmastopäällikkö
Ahti
Fagerblom
Metsäteollisuus ry
liite
lakimies
Minna
Ojanperä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
suojeluasiantuntija
Liisa
Toopakka
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen ilmastopaneeli
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
7
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331242
KAA 9/2019 vp MmV 11.11.2020 professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
A 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 11.11.2020. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
professori
Pasi
Puttonen
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331843
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331845
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 tutkija Jani Laturi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331846
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331847
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331848
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 asiantuntija Yrjö Niskanen, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331849
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331850
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331851
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331852
HE 151/2020 vp MmV 12.11.2020 Koneyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
I 8
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-329474
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
J 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 16.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Kirsi
Taipale
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ylitarkastaja
Niina
Riissanen
maa- ja metsätalousministeriö
tutkija
Jani
Laturi
Luonnonvarakeskus
liite
metsäasiantuntija
Lea
Jylhä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
metsäasioiden päällikkö
Matti
Mäkelä
Metsäteollisuus ry
liite
asiantuntija
Yrjö
Niskanen
Suomen metsäkeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Koneyrittäjät ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
HE 150/2020 vp MmV 12.11.2020 lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
HE 150/2020 vp MmV 12.11.2020 lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Maija
Kaukonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Pirkola
maa- ja metsätalousministeriö
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330815
HE 152/2020 vp MmV 12.11.2020 lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 10
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maaseutuyrittäjä
Tuomo
Pulkkanen
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Leppänen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
11
Muut asiat
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.11.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 12.11.2020 13.37