Viimeksi julkaistu 10.5.2022 12.24

Pöytäkirja MmVP 45/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 10.5.2022 klo 10.00—11.40

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (4, 5, 6, 7)  jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (5, 6, 7)  jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (4) (5 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24801
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24802
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24803
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24804
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24805
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24845
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Tenon kalatalousalue Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24846
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Tenon kiinteistönomistajat ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24806
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Outakosken osakaskunta Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24807
HE 56/2022 vp MmV 10.05.2022 Utsjoen kirkonkylän osakaskunta Asiantuntijalausunto
I 3

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Luonnonvarakeskusliite
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • saamelaiskäräjätliite
 • Kalatalouden Keskusliittoliite
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
 • Tenon kalatalousalueliite
 • Tenon kiinteistönomistajat ryliite
 • Outakosken osakaskuntaliite
 • Utsjoen kirkonkylän osakaskuntaliite

4. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24809
VNS 1/2022 vp MmV 10.05.2022 Etelä-Karjalan liitto Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-24052
Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta
B 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Etelä-Karjalan liittoliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24811
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 puheenjohtaja Asko Miettinen, Maitovaltuuskunta Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24812
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 maatalousjohtaja Fanni Heinonen, Sucros Oy Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-24813
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 maatalousjohtaja Fanni Heinonen, Sucros Oy Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24814
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 johtaja Susanna Muurinen, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-24815
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 johtaja Susanna Muurinen, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24816
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 maksatusasiantuntija Jussi Hannonen, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24817
HE 32/2022 vp MmV 10.05.2022 alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo, Valio Oy Asiantuntijalausunto
G 5

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • puheenjohtaja Asko Miettinen Maitovaltuuskuntaliite
 • maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucros Oyliite
 • johtaja Susanna Muurinen Sokerijuurikkaan tutkimuskeskusliite
 • maksatusasiantuntija Jussi Hannonen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo Valio Oyliite
 • varatoimitusjohtaja Veli-Matti Jäppilä HKScan Oyj
 • lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Titta Berlin maa- ja metsätalousministeriö
 • maatalousekonomisti Antti Unnaslahti maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
 • Atria Oyj
 • Raisio Oyj

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.5.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina