Pöytäkirja
MmVP
46
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 19.11.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Peter
Östman
kd (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
varajäsen
Heikki
Autto
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Sanna-Helena
Fallenius
maa- ja metsätalousministeriö
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332645
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 neuvotteleva virkamies Maija Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333146
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333110
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333101
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333099
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 johtaja Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333019
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 lakimies Tea Taivalkoski, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333105
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg, Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-333107
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg, Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333010
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333162
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332946
HE 199/2020 vp MmV 17.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
K 4
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Maija
Heinonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Aku-Petteri
Korhonen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marja
Luukkonen Yli-Rahnasto
oikeusministeriö
liite
tutkimuspäällikkö
Jarno
Sukanen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
lakimies
Marica
Twerin
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
johtaja
Heli
Tammivuori
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
lakimies
Tea
Taivalkoski
Päivittäistavarakauppa ry
liite
elintarvikemarkkinavaltuutettu
Olli
Wikberg
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ruokavirasto
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333871
HE 152/2020 vp MmV 19.11.2020 lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334387
HE 150/2020 vp MmV 19.11.2020 neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333287
HE 150/2020 vp MmV 19.11.2020 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Pirkola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Suomen ympäristökeskus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332186
K 18/2020 vp MmV 19.11.2020 suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333289
K 18/2020 vp MmV 19.11.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
B 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
suojeluasiantuntija
Liisa
Toopakka
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332039
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-332040
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332162
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332041
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 ylitarkastaja Hanna Laatio, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332042
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332241
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332163
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332043
HE 200/2020 vp MmV 13.11.2020 Eläinten terveys ETT ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333932
HE 200/2020 vp MmV 19.11.2020 apulaisjohtaja Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333194
HE 200/2020 vp MmV 19.11.2020 Hankkija Oy Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333733
HE 200/2020 vp MmV 19.11.2020 A-Rehu Oy Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333735
HE 200/2020 vp MmV 19.11.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Marita
Aalto
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Hannu
Miettinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
eläinlääkäri
Leena
Suojala
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
ylitarkastaja
Hanna
Laatio
Ruokavirasto
liite
toimialapäällikkö
Pekka
Heikkilä
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Eläinten terveys ETT ry
liite
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisjohtaja
Marko
Niemelä
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Hankkija Oy
liite
A-Rehu Oy
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
9
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Yhteiskuuleminen / julkinen verkkokuuleminen (etänä) ke 2.12.2020 klo 10-12 TuV:n johdolla (Agenda2030-sihteeristö, Ilmastopaneeli, Kestävyyspaneeli ja Sitra. MmV:n oma asiantuntijakuuleminen (etänä) ti 8.12.2020 klo 9.30 (VNK, MMM, Luke, MTK ry, Metsäteollisuus ry ja WWF. Kirjalliset lausunnot: YM, ETL, SLC ja SLL). Merkittiin. 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.11.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). Pikkuparlamentin auditorio. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 19.11.2020 13.07