Viimeksi julkaistu 12.5.2022 13.03

Pöytäkirja MmVP 47/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 12.5.2022 klo 11.00—11.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6)  jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  jäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 27/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25596
HE 56/2022 vp MmV 12.05.2022 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 27/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • oikeusministeriöliite

4. Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 41/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-18121
Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24885
E 41/2022 vp MmV 12.05.2022 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • maa- ja metsätalousministeriöliite

5. Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtioneuvoston E-selvitysE 56/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-24040
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja
A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen kolmas virke muutettiin seuraavasti: 

”Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi (poist.)Venäjältä tuotua metsähaketta tulee korvata esimerkiksi kotimaisella energiapuulla ja turpeella.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 32/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 7/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-18086
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)
(UJ 7/2022 vp)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-24068
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)
A 6

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25349
VNS 2/2022 vp MmV 12.05.2022 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25362
VNS 2/2022 vp MmV 12.05.2022 Maitovaltuuskunta Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-24002
VNS 2/2022 vp MmV 12.05.2022 ProAgria Keskusten Liitto ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-25386
VNS 2/2022 vp MmV 12.05.2022 Pihvikarjaliitto ry Asiantuntijalausunto
D 7

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Kalatalouden Keskusliittoliite
  • Maitovaltuuskuntaliite
  • ProAgria Keskusten Liitto ryliite
  • Pihvikarjaliitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Muut asiat

Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-25334
Porin_matkaohjelma_150622.pdf
A 8

-kutsu Poriin 15.-16.6.2022. Merkittiin. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.5.2022 klo 9.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina