Pöytäkirja
MmVP
49
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) (15 osittain)
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (14, 15, 16, 17)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (13, 14, 15, 16, 17)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335240
Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
(perusmuisto)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332744
EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337602
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337603
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 neuvotteleva virkamies Maria Kekki, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337604
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338478
E 139/2020 vp MmV 03.12.2020 erikoistutkija Seppo Ahvenjärvi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337634
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337610
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337532
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen Kaasuyhdistys ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337548
E 139/2020 vp MmV 01.12.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
H 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Birgitta
Vainio-Mattila
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Maria
Kekki
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Kaarle
Kupiainen
ympäristöministeriö
liite
erikoistutkija
Seppo
Ahvenjärvi
Luonnonvarakeskus
liite
vieraileva professori
Pekka
Huhtanen
Luonnonvarakeskus
energia-asiantuntija
Anssi
Kainulainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen Kaasuyhdistys ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
10
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337928
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 pääsihteeri Annika Lindblom, Suomen kestävän kehityksen toimikunta Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337924
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-338459
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 asiantuntija Tuuli Hietaniemi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337925
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-338488
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337927
VNS 3/2020 vp MmV 02.12.2020 puheenjohtaja Eeva Furman, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
F 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Annika
Lindblom
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
liite
asiantuntija
Tuuli
Hietaniemi
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
puheenjohtaja
Eeva
Furman
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344165
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 hallitussihteeri Sara Vänttinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344166
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344167
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344168
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344169
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344170
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344171
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344172
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344173
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-344174
HE 220/2020 vp MmV 03.12.2020 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
J 11
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Sara
Vänttinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Maija
Kaukonen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Leo
Olkkonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Ruokavirasto
liite
Metsähallitus
liite
Luonnonvarakeskus
liite
Suomen riistakeskus
liite
Suomen metsäkeskus
liite
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-336595
HE 228/2020 vp MmV 27.11.2020 hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337444
HE 228/2020 vp MmV 03.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 12
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337484
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
C 12
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitussihteeri
Timo-Ville
Nieminen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 200/2020 vp MmV 27.11.2020 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337635
Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
B 13
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.11.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Hannu
Miettinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338632
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
A 14
Lisäselvitys EDK-2020-AK-338801
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Asiantuntijalausunto
B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338631
HE 175/2020 vp MmV 03.12.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 14
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337490
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
D 14
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337480
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339111
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Leipuriliitto ry Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337547
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Kesko Oyj Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337544
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Lidl Suomi Ky Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338452
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337481
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Kalankasvattajaliitto ry Asiantuntijalausunto
F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337500
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Asiantuntijalausunto
G 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339112
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
H 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339113
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 K-kauppiasliitto Asiantuntijalausunto
I 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337705
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
J 15
HE 199/2020 vp MmV 03.12.2020 lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
K 15
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Aku-Petteri
Korhonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Maija
Heinonen
maa- ja metsätalousministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Suomen Leipuriliitto ry
liite
Kesko Oyj
liite
Lidl Suomi Ky
liite
Kauppapuutarhaliitto ry
liite
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
liite
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
liite
Keskuskauppakamari
liite
K-kauppiasliitto
liite
Suomen Asianajajaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
16
Muut asiat
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.12.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 21.12.2020 10.07