Pöytäkirja
MmVP
5
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 17.2.2021 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Sari
Multala
kok (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Kevään ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet
Esityslistan liite EDK-2021-AK-349051
MmV_Hallituksen_esitykset_kevätistuntokaudella_2021.pdf
Merkittiin, että seuraavaa asiantuntijaa on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
-kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349677
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349678
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349629
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 lakiasiainjohtaja Kirsi Hannula, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349690
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349691
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349741
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350121
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 asiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349683
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349601
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349684
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349743
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350166
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349602
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349603
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 Verohallinto Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349600
HE 3/2021 vp MmV 12.02.2021 Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Asiantuntijalausunto
O 4
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Hannu
Miettinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Anne
Haikonen
maa- ja metsätalousministeriö
elintarviketurvallisuusjohtaja
Sebastian
Hielm
maa- ja metsätalousministeriö
lakimies
Kirsi
Hannula
Ruokavirasto
liite
ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Kaisa
Mäntynen
Suomen Kuntaliitto
liite
asiantuntija
Merja
Söderström
Päivittäistavarakauppa ry
liite
johtaja
Marleena
Tanhuanpää
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
ruokamarkkina-asiantuntija
Heidi
Siivonen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Tulli
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Verohallinto
liite
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
sosiaali- ja terveysministeriö
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350686
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350687
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 erikoistutkija Jari Raitaniemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350688
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350432
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 kalatalousasiantuntija Minna Uusimäki, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350371
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350362
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350361
HE 256/2020 vp MmV 16.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350889
HE 256/2020 vp MmV 17.02.2021 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
H 5
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
erikoistutkija
Jari
Raitaniemi
Luonnonvarakeskus
liite
toimitusjohtaja
Kim
Jordas
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
kalatalousasiantuntija
Minna
Uusimäki
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
oikeusministeriö
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Tornio-Muoniojokiseura ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
WWF Suomi
6
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan oma asia
(vireilletuloasiakirja)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350689
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350690
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350691
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 kehittämispäällikkö Johanna Kohl, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350692
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 kehittämispäällikkö Johanna Kohl, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350431
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350571
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350239
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350416
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350401
O 48/2019 vp MmV 16.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
I 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehittämisneuvos
Kaisa
Tiusanen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöjohtaja
Susanna
Siitonen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Susanna
Paakkola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Johanna
Kohl
Luonnonvarakeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-350368
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
A 7
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350949
E 7/2021 vp MmV 17.02.2021 erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351239
E 7/2021 vp MmV 17.02.2021 maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350936
E 7/2021 vp MmV 17.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351240
E 7/2021 vp MmV 17.02.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
D 8
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Tuuli
Orasmaa
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tiina
Malm
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Juha
Palonen
maa- ja metsätalousministeriö
maatalousjohtaja
Johan
Åberg
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Elintarviketeollisuusliitto ry
9
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. TS 6/2021 vp 
10
Muut asiat
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 18.2.2021 klo 9.30 (virallinen kokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 17.2.2021 16.07